Phi hành gia người Nga Gennady Padalka đã trở về trái đất vào ngày 12/9 sau khi lập kỷ lục ở trong vũ trụ 879 ngày.

Phi hành gia người Nga Gennady Padalka đã trở về trái đất vào ngày 12/9 sau khi lập kỷ lục ở trong vũ trụ 879 ngày. Nguồn: CCTVNews
Phi hành gia người Nga Gennady Padalka đã trở về trái đất vào ngày 12/9 sau khi lập kỷ lục ở trong vũ trụ 879 ngày. Nguồn: CCTVNews

Nguồn: CCTVNews
Nguồn: CCTVNews

Nguồn: CCTVNews
Nguồn: CCTVNews

Nguồn: CCTVNews
Nguồn: CCTVNews

Trở về cùng ông còn có 2 phi hành gia khác lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào ngày 2/9 và 4/9. Nguồn: CCTVNews
Trở về cùng ông còn có 2 phi hành gia khác lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào ngày 2/9 và 4/9. Nguồn: CCTVNews

Nguồn: CCTVNews
Nguồn: CCTVNews