Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu (Nhật Bản) vừa phát hiện ra loài thực vật mới thuộc Chùm gởi (Loranthaceae).

Hình ảnh đặc điểm nhận dạng loài mới thuộc Chùm gởi

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học – Công nghệ Việt Nam ngày 16/6, loài thực vật mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng) thuộc họ Chùm gởi (Loranthaceae), được đặt tên là Đại cán bidoup. Tên loài được đặt theo địa danh “Bidoup” nơi thu mẫu vật để mô tả loài mới. Đây là loài mới thứ 2 cùng với loài Bứa hợp (Garcinia hopii H.Toyama & V.S.Dang) được phát hiện ở vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trong chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học – Công nghệ Việt Nam và Đại học Kyushu.

Dựa theo mẫu vật thu từ đỉnh núi Bidoup, loài mới này được mô tả có đặc điểm cây bụi, bán ký sinh không lông, cao 25 – 40 cm. Lá mọc đối, dạng xoan hay xoan bầu dục hay tròn, kích thước 1,24,8 x 1,2 – 3,5 cm; đầu tà đến tròn, đáy hình tim đến tròn. Cụm hoa dạng tán mọc ở nách lá; hoa màu xanh nhạt với màu đỏ ở đỉnh. Quả hình trứng, màu cam đỏ, kích thước 0,8 x 0,6 cm; hạt 1.

Việc các nhà khoa học phát hiện ra loài thực vật mới có ý nghĩa đóng góp cho nghiên cứu bảo tồn và đa dạng thực vật ở Việt Nam.