Các nhà khoa học đã phân tích mẫu nước thải để theo dõi gián tiếp mức độ sử dụng các chất gây nghiện trong cộng đồng.

Một nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Science of The Total Environment chỉ ra rằng trong những năm gần đây, ma túy đá (meth), hồng phiến (MDMA), heroin và ketamine đã trở thành các loại ma túy phổ biến nhất ở Hà Nội. Trong số đó, ma túy đá đã thay thế heroin để trở thành loại chất được tiêu thụ số 1, với mức độ sử dụng cao gấp 3 lần heroin. Còn Ketamine cho thấy mức độ tiêu thụ ngày càng tăng.

Kết quả này được tính toán dựa trên việc phân tích 184 mẫu nước thải thu thập ở 2 địa điểm khác nhau của sông Kim Ngưu, ước tính chứa nước thải của hơn 400.000 người ở Hà Nội, trong giai đoạn 2018-2020. Sử dụng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chỉ dấu của các chất ma túy trong nước, từ đó tính ra mức độ sử dụng các loại thuốc trong cộng đồng.

Nghiên cứu về tình hình sử dụng chất gây nghiện ở Hà Nội giai đoạn 2018-2020 | Ảnh: Nhóm nghiên cứu


Họ cũng phát hiện ra rằng không có sự khác biệt về mức độ tiêu thụ bình quân đầu người giữa các ngày trong tuần đối với tất cả các loại thuốc, kể cả các loại thuốc gây nghiện hợp pháp (codeine, methadone) và bất hợp pháp (methamphetamine, MDMA, ketamine và heroin), cho thấy các loại thuốc được tiêu thụ chủ yếu bởi người dùng thường xuyên.

Các tác giả hi vọng rằng nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc xây dựng các chính sách kiểm soát ma túy phù hợp. Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Pháp y Quốc gia, Đại học Nam Úc và Đại học Queensland.

Xem nghiên cứu tại đây./.