Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo đã lập kỷ lục về từ trường lớn chưa từng có được tạo ra ở trong nhà lên đến 1.200 tesla, đơn vị tiêu chuẩn đo cường độ từ trường.

Đây là cường độ từ trường cao hơn 400 lần so với các cường độ từ trường trước đây, nam châm khổng lồ rất mạnh được sử dụng trong máy quét cộng hưởng từ của các bệnh viện và mạnh hơn từ trường trái đất khoảng 50 triệu lần.

Ảnh: (a) Sơ đồ máy phát điện EMAG megagauss. (b) Mặt cắt ngang (a). (c) Cuộn dây sơ cấp bằng đồng và một cặp dây kích từ.

Ảnh: (a) Sơ đồ máy phát điện EMAG megagauss. (b) Mặt cắt ngang (a). (c) Cuộn dây sơ cấp bằng đồng và một cặp dây kích từ.

Từ trường mạnh trước đây đã được tạo ra trong các thí nghiệm ngoài trời sử dụng chất nổ hóa học, nhưng đây là kỷ lục thế giới về từ trường được tạo ra trong nhà một cách có kiểm soát. Kiểm soát tốt hơn nghĩa là phát hiện này có thể mở ra những lĩnh vực mới về vật lý trạng thái rắn, cho phép các nhà khoa học đạt được "giới hạn lượng tử", một điều kiện mà ở đó tất cả các điện tử trong một vật liệu được giới hạn ở trạng thái cơ bản thấp nhất, nơi hiện tượng lượng tử kỳ lạ có thể xuất hiện.

Từ trường cao cũng có ý nghĩa cho các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân, một nguồn năng lượng sạch dồi dào tiềm năng trong tương lai. Để đạt giới hạn lượng tử hoặc duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân, các nhà khoa học tin rằng cường độ từ trường từ 1.000 tesla trở lên sẽ là cần thiết.

Các thí nghiệm thiết lập kỷ lục thế giới mới đã được mô tả trên tạp chí Review of Scientific Instruments.