Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm có bức xạ mạnh gấp 50 lần Mặt trời.

Kham pha ngoi sao co buc xa manh gap 50 lan Mat troi