Giáo sư Phạm Hùng Việt và cộng sự Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích và kiểm định môi trường, thực phẩm (ĐHQGHN) cùng đồng nghiệp Thụy Sĩ, Đức có thêm bài báo về arsenic.

Bài báo này có tiêu đề “Arsenic behavior in groundwater in Hanoi (Vietnam) influenced by a complex biogeochemical network of iron, methane, and sulfur cycling” được công bố trên tạp chí Hazardous Materials.

Theo nghiên cứu, số phận của arsenic trong nước ngầm do các quá trình xử lý đa tương tác của các vật thể sống và các vật thể không sống ảnh hưởng. Điều đó ảnh hưởng đến sự vận chuyển hoặc không vận chuyển của arsenic.

Phần lớn các nghiên cứu trước đây đều tập trung vào các quá trình xử lý đơn lẻ liên quan đến tính cơ động/không cơ động của arsenic hơn là các mạng lưới phức hợp tại chỗ. Do đó, các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu này đã sử dụng những phân tích về các vật thể sống như vi khuẩn chứa RNA trong kết hợp với các đo lường thủy địa hóa của nước ngầm để giải thích hành xử của arsenic dọc theo mặt cắt 2 km gần Hà Nội. Các nhánh mặt cắt từ ven sông là nơi có những nồng độ arsenic rất thấp.

Phân tích của họ cho thấy quá trình lên men và sự phát sinh methanogenesis đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phân hủy khoáng chất chứa arsenic thông qua vi sinh vật trung gian, qua đó ước tính được khả năng di chuyển của arsenic. Vì vậy, hành xử của arsenic trong nước ngầm chịu ảnh hưởng của một mạng lưới phức hợp của các quá trình vi sinh vật và sinh địa hóa.