GS-TS Mai Văn Quyền hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn khoa học cho Công ty phân bón Bình Điền.


Sinh năm 1938. Bảo vệ luận án phó tiến sỹ (nay là tiến sỹ) về sinh lý cây trồng tại Viện Sinh lý thực vật PoPop, Sofia, Bungaria năm 1978. Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam. Nguyên Ủy viên Hội đồng khoa học chuyên ngành đất - phân, đánh giá các sản phẩm phân bón do các công ty đăng ký khảo nghiệm. Chủ tịch Hội đồng cố vấn khoa học cho Công ty phân bón Bình Điền.

Lĩnh vực chuyên môn: Sinh học về sinh lý cây trồng.

Thành tựu: Là tác giả của 35 bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế, 6 sách chuyên khảo và nhiều bài phổ biến khoa học trong lĩnh vực phân bón và cây trồng trên báo chí. Đào tạo 12 tiến sỹ khoa học nông nghiệp, nhiều thạc sỹ, kỹ sư nông học. Tham gia nhiều đề tài các cấp, tiêu biểu là đề tài “Kỹ thuật bón phân cho ngô lai có năng suất cao”, “Phân Đầu Trâu bón ít, hiệu quả cao”, “Khả năng giảm phát thải khí nhà kính của phân đạm hạt vàng (urea 46A+ của Đầu Trâu”.

Các hướng nghiên cứu chính của GS Quyền bao gồm : Nghiên cứu sinh lý bệnh lúa vàng lụi tại các tỉnh phía bắc, nghiên cứu tính chống chịu phèn của lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long. Ông cũng chủ trì các đề tài nghiên cứu về hệ thống canh tác trên nền lúa.

Huân chương Lao động hạng Ba. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng năm 2015.

Email: Vanquyen336@yahoo.com.vn.