Ngày 12/7, Viện Nghiên cứu địa lý tỉnh Hà Bắc thông báo đã phát hiện hơn 4.300 dấu chân khủng long tại tỉnh miền Bắc Trung Quốc này.

Theo viện trên, các dấu chân hóa thạch, trải dài một khu vực rộng hơn 9.000m2, được tìm thấy ở huyện Tuyên Hóa, thành phố Trương Gia Khẩu.


Lớp đá in dấu chân hóa thạch khủng long có niên đại 150 triệu năm.

Nhóm hóa thạch này được tìm thấy tháng 4/2020 trên một sườn đồi đá cứng với các dấu chân khủng long có mật độ dày đặc.

Một số dấu chân có hình tròn và một số hình vuốt động vật. Các dấu chân này thuộc về bốn loài khủng long, trong đó một loại là loài mới được phát hiện.

Chúng là loài khủng long ăn cỏ có thể có chiều dài hơn 15m và loài khủng long ăn thịt có thể có chiều dài từ 4-5m.

Xing Lida, Phó Giáo sư Đại học Khoa học địa lý Trung Quốc, cho biết lớp đá in các dấu chân này thuộc về thời kỷ chuyển tiếp từ kỷ Jura sang kỷ Phấn Trắng.