Bản Tiếng Việt chính thức này được thực hiện với sự ủy quyền của Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học Châu Âu – EASE và được khuyến khích sử dụng cho các tác giả cũng như các biên tập viên các tạp chí khoa học để tiếp cận có hệ thống hơn đối với việc báo cáo về giới và giới tính.


Sự khác biệt về giới (Gender) và giới tính (Sex) thường bị các nhà nghiên cứu bỏ qua trong khi thiết kế nghiên cứu.

Trong bối cảnh khoa học Việt Nam bắt đầu tiếp cận và hội nhập khoa học thế giới, một mục tiêu quan trọng của việc nâng cao chất lượng của hệ thống ấn phẩm khoa học là tiếp cận các chuẩn mực xuất bản và biên tập quốc tế.

Sự khác biệt về giới (Gender) và giới tính (Sex) thường bị các nhà nghiên cứu bỏ qua trong khi thiết kế nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu và báo cáo khoa học, cũng như trong truyền thông khoa học nói chung. Việc không chú ý tới yếu tố này làm hạn chế tính khái quát của các kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng của chúng vào thực hành lâm sàng, không chỉ đối với nữ giới mà cả nam giới. Bộ hướng dẫn Bình đẳng giới và giới tính trong nghiên cứu (Sex and Gender Equity in Research – SAGER) là một quy trình toàn diện để báo cáo thông tin về giới và giới tính trong thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu, kết quả và giải thích kết quả.

Phương pháp phát triển Bộ hướng dẫn này dựa trên sự thảo luận của nhóm chuyên gia đại diện cho chín quốc gia kết hợp với một cuộc khảo sát với 716 biên tập viên tạp chí, các nhà khoa học và các thành viên khác của cộng đồng xuất bản quốc tế, cùng với đó là việc rà soát tài liệu về chính sách giới và giới tính trong xuất bản khoa học.

Bộ hướng dẫn SAGER được thiết kế chủ yếu để giúp các tác giả chuẩn bị bản thảo; nó đồng thời hữu ích cho các biên tập viên, với tư cách là người “gác cổng” của khoa học, để tích hợp đánh giá về giới và giới tính vào tất cả các bản thảo như một phần không thể thiếu của quá trình biên tập.

Đội ngũ dịch thuật và biên tập bản Tiếng Việt gồm 4 người: Hồ Mạnh Toàn (Trường ĐH Phenikaa và EASE Vietnam Regional Chapter), Nguyễn Thị Linh (AISDL), Phạm Thanh Hằng (Đại học Hà Nội), và Vương Thu Trang (Sciences Po Paris) đã hoàn thành bản dịch vào ngày 9-2-2020.

Vào ngày 10-2-2020, bản dịch đã chính thức được lưu hành trên trang chủ của EASE: https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/. Bản tiếng Việt là bản dịch quốc tế thứ 5 của bộ hướng dẫn SAGER được lưu hành chính thức trên trang chủ của EASE, bên cạnh tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, và Trung Quốc.

Độc giả quan tâm có thể tải bản dịch tiếng Việt chính thức tại ĐÂY. Các thông tin khác về Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu (EASE), Vietnam Regional Chapter, và bộ hướng dẫn SAGER có thể xem tại trang chủ của EASE: https://ease.org.uk/.