Những mảnh vỡ nằm rải rác trên bề mặt sao Hỏa có thể ảnh hưởng xấu đến các nhiệm vụ trong tương lai.


Rác trên sao Hỏa. Ảnh do NASA ghi lại.

Trong 50 năm qua, các quốc gia trên thế giới đã gửi tổng cộng 18 vật thể nhân tạo đến sao Hỏa trong 14 nhiệm vụ riêng biệt. Hệ quả là con người đã tạo ra hơn 7 tấn rác trên hành tinh đỏ bao gồm cáctàu vũ trụ không hoạt động, phần cứng bị loại bỏ và nhiểu mảnh vỡ khác.

“Khi bạn cộng khối lượng tất cả các tàu vũ trụ từng bay đến sao Hỏa, bạn sẽ thu được kết quả là 9.979kg. Trừ đi trọng lượng của những tàu vũ trụ và robot thám hiểm đang hoạt động trên bề mặt (2.860 kg), bạn còn lại 7.119kg tấn rác”, Cagri Kilic, nhà nghiên cứu tạiĐại học WestVirginia (Mỹ), cho biết.

Những mảnh vỡ nằm rải rác trên bề mặt sao Hỏa có thể ảnh hưởng xấu đến các nhiệm vụ trong tương lai. Chúng có thể làm ô nhiễm các mẫu vật thu thập trên sao Hỏa hoặc vướng vào bánh xe của robot thám hiểm. Tuy nhiên, nguy cơ này khá thấp.Nguồn: Futurism, iflscience