Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances vào tháng 9/2020, các nhà khoa học tại Đại học Yale (Mỹ) phát hiện nhựa đường giải phóng nhiều hợp chất hóa học gây ô nhiễm không khí trong điều kiện nắng nóng, bao gồm chủ yếu là các chất ô nhiễm dạng sol khí hữu cơ thứ cấp (SOA).

Ảnh: Dailynewsegypt.
Ảnh: Dailynewsegypt.

Trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu cho các mẫu nhựa đường tiếp xúc với phạm vi nhiệt độ từ 40 – 200°C, đồng thời theo dõi lượng khí thải thoát ra từ nhựa đường. Họ phát hiện lượng phát thải SOA tăng gấp đôi khi nhiệt độ ban đầu tăng lên từ 40°C đến 60°C. SOA tiếp tục tăng lên khoảng 70% sau mỗi lần tăng 20°C trong phạm vi nhiệt độ 60 – 200°C.

“Nhiệt độ trong các thành phố ngày càng nóng lên do biến đổi khí hậu và hiệu ứng nghịch nhiệt đô thị làm tăng mức độ ảnh hưởng của nhựa đường đối với chất lượng không khí đô thị theo thời gian”, Drew Gentner, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Trước đây, SOA thường không được báo cáo khi đề cập đến các chất ô nhiễm ở khu vực đô thị. Vì vậy, Gentner khuyến cáo rằng chúng ta nên đưa thành phần này vào các tính toán trong tương lai về chất lượng không khí mà chúng ta đang thở.