Các nhà thần kinh học phát hiện ra rằng trong bộ não của loài chó có vùng nhận thức về số lượng, khiến cho ngay cả những con chó chưa được huấn luyện cũng có khả năng hình dung sơ bộ về mặt số lượng, theo cách giống như của con người.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra khỉ, cá, ong và chó đều có khả năng này. Tuy nhiên, các nghiên cứu hầu hết tiến hành trên các động vật đã được huấn luyện. Điều này đặt ra câu hỏi liệu khả năng đếm là bẩm sinh ở loài chó hay không đang còn bỏ ngỏ.

Trong nghiên cứu mới, Gregory Berns, nhà thần kinh học tại Đại học Emory ở Atlanta, và các đồng nghiệp đã tìm hiểu 11 con chó từ nhiều giống khác nhau, bao gồm chó chăn gia súc, chó Pitbull, chó Labrador, để có thể tìm thấy hoạt động nào trong não bộ của chúng có liên quan đến sự nhận thức về số lượng.


Nhóm nghiên cứu thực hiện quét não chó bằng máy cộng hưởng từ khi để chúng nhìn hướng vào một màn hình đối diện. Trên màn hình xuất hiện các chấm sáng trên nền đen với số lượng thay đổi sau mỗi 300 mili giây. Nếu như có sự tương đồng giống với con người và linh trưởng, thì chó sẽ có một vùng não dành riêng để hình dung về số lượng, khi đó, bộ não của nó sẽ có các biểu hiện khi số lượng các chấm sáng trên màn hình thay đổi.

Tám trong số 11 con chó đã vượt qua bài kiểm tra. Thú vị hơn, các vùng não sáng lên khác nhau ở mỗi con chó, có thể do chúng là giống chó khác nhau, Berns nói.

Những phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì một số nghiên cứu trước đây đã chứng minh về khả năng đếm của chó. Tuy nhiên, trước đó, chúng ta để ý nhiều hơn đến việc huấn luyện cho chó đếm được qua các phần thưởng. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu về khả năng tự nhiên của loài chó.

Gregory Berns lưu ý rằng chó và người cách nhau khoảng 80 triệu năm tiến hóa. Vì vậy, khám phá này cung cấp một số bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy rằng hầu hết các động vật có vú được sinh ra với khả năng biết đếm, cao hơn nữa là khả năng làm toán.

Nguồn:

https://www.sciencemag.org/news/2019/12/dog-brains-have-knack-numbers-much-ours