Nghiên cứu mới cho thấy não bộ của hai động vật đồng bộ với nhau khi chúng tương tác về mặt xã hội. Đột phá này hứa hẹn đem lại những kiến thức mới về sự phức tạp của mối quan hệ xã hội giữa các động vật.

Hầu hết các nghiên cứu về các quá trình trung lập củng cố cho hành vi động vật tập trung vào bản thân các mẫu vật, nhưng nhiều loài động vật dành phần lớn thời gian tỉnh tương tác với các động vật khác. Để hiểu rõ hơn cách não bộ động vật xử lý những tương tác xã hội và những phân cấp xã hội, các nhà khoa học đã gắn kính hiển vi tí hon vào đầu chuột và quan sát các tương tác của chúng.


Những kinh hiển vi tí hon dùng kĩ thuật ảnh để ghi lại hoạt động của hàng trăm tế bào não. Các nhà khoa học đã quan sát lũ chuột tương tác thoải mái trên địa hình thoáng đãng, cũng như trong các ống nước.

Những tương tác trong ống tiết lộ về phân cấp xã hội trong loài chuột, vì những con chuột thống trị sẽ giành một phần lãnh thổ rộng lớn hơn trong ống. Đôi khi, những con chuột thống trị đẩy những con chuột cấp dưới ra khỏi hẳn ống.

Các nhà khoa học đã quan sát thấy một sự đồng phương tương tác giữa các tín hiệu não của những con chuột đang tương tác – sự tham gia càng mạnh hoặc càng căng thẳng, thì các tín hiệu càng đồng bộ. Các nhà nghiên cứu có thể quan sát sự đồng phương tương tác giữa các tế bào đơn lẻ, cũng như các nhóm tế bào. Một số hoạt động tế bào não đồng bộ tương ứng với hành động của cá thể này, trong khi những đặc điểm đồng bộ hóa khác tương ứng với hành động của con chuột còn lại.

Các nhà nghiên cứu đã viết: “Hoạt động đồng bộ hóa không chỉ nảy sinh trong nhiều loại hành vi xã hội, mà mức độ đồng bộ hóa thật sự dự đoán được các động vật sẽ tương tác nhiều đến mức nào”.

Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu về các đặc trưng đồng hộ hóa của những con chuột tương tác trong các ống, họ thấy sự đồng phương tương tính do hoạt động não bộ của con chuột thống trị ra lệnh.

Các nhà nghiên cứu có bài đăng trên tạp chí Cell tuần qua: “”Vì trước đây chỉ mới quan sát được sự kết nối liên não ở người và các động vật linh trưởng không phải người, phát hiện này đã cho thấy tính tổng quát và bảo tồn của hiện tượng này trong nhiều loài động vật””.

Ngoài việc mở ra một cách mới để quan sát những tương tác xã hội của động vật, các nhà nghiên cứu gợi ý phát hiện của họ có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những rối loạn tâm thần và rối loạn phát triển ở người, bao gồm rối loạn phổ tự kỷ và các bệnh khác có đặc điểm là trí thông minh xã hội suy giảm.