Tờ TTM vừa thống kê ra top 10 quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu danh sách này là Trung Quốc với tổng sản lượng lên tới 125,6 triệu tấn/năm.

1. Trung Quốc. Tổng sản lượng: 125,6 triệu tấn/năm.
1. Trung Quốc. Tổng sản lượng: 125,6 triệu tấn/năm.


2. Ấn Độ. Tổng sản lượng: 94,3 triệu tấn/năm.
2. Ấn Độ. Tổng sản lượng: 94,3 triệu tấn/năm.


3. Mỹ. Tổng sản lượng: 61,6 triệu tấn/năm.
3. Mỹ. Tổng sản lượng: 61,6 triệu tấn/năm.

4. Pháp. Tổng sản lượng: 40 triệu tấn/năm.
4. Pháp. Tổng sản lượng: 40 triệu tấn/năm.

5. Nga. Tổng sản lượng: 37,8 triệu tấn/năm.
5. Nga. Tổng sản lượng: 37,8 triệu tấn/năm.

6. Australia. Tổng sản lượng: 30 triệu tấn/năm.
6. Australia. Tổng sản lượng: 30 triệu tấn/năm.

7. Canada. Tổng sản lượng: 27,1 triệu tấn/năm.
7. Canada. Tổng sản lượng: 27,1 triệu tấn/năm.

8. Pakistan. Tổng sản lượng: 23,6 triệu tấn/năm.
8. Pakistan. Tổng sản lượng: 23,6 triệu tấn/năm.

9. Đức. Tổng sản lượng: 22,5 triệu tấn/năm.
9. Đức. Tổng sản lượng: 22,5 triệu tấn/năm.

10. Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng sản lương: 20,3 triệu tấn/năm.
10. Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng sản lương: 20,3 triệu tấn/năm.