Tờ FO vừa thống kê ra 10 chiếc kính mát đắt nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là chiếc kính Chopard Sunglasses có giá 400.000 USD (tương đương 9,072 tỷ đồng).

1. Chopard - giá: 400.000 USD (tương đương 9,072 tỷ đồng).

2. Dolce and Gabbana DG2027B - giá: 383.000 USD (tương đương 8,686 tỷ đồng).

3. Shiels Emerald - giá: 200.000 USD (tương đương 4,536 tỷ đồng).

4. Cartier Panthere - giá: 159.000 USD (tương đương 3,606 tỷ đồng).

5. Luxuriator Canary Diamond - giá: 65.000 USD (tương đương 1,474 tỷ đồng).

6. Bulgari Flora - giá: 59.000 USD (tương đương 1,338 tỷ đồng).

7. Gold and Wood 253 Diamond - giá: 55.000 USD (tương đương 1,247 tỷ đồng).

8. Gold & Wood 119 Diamond - giá: 30.000 USD (tương đương 680,4 triệu đồng).

9. Lugano Diamonds - giá: 27.000 USD (tương đương 612,4 triệu đồng).

10. Cartier Paris 18k Gold - giá: 25.000 USD (tương đương 567 triệu đồng).