Theo thống kê của tờ MLL, L’Incomparable Diamond Necklace chính là sợi dây chuyền đắt giá nhất thế giới. Giá của nó lên đến 55 triệu USD .

1. L’Incomparable Diamond Necklace - giá 55 triệu USD.

2. The Heart Of The Ocean - giá 20 triệu USD.

3. The Heart Of The Kingdom - giá 14 triệu USD.

4. Leviev’s Vivid Yellow Diamond Pendant - giá 10 triệu USD.

5. Christie’s Diamond Necklace - giá 8,14 triệu USD.

6. Etcetera’s Burmese Ruby Necklace - giá 6,4 triệu USD.

7. The Mrs. Winston - giá 5,8 triệu USD.

8. The Red Scarlet - giá 5,1 triệu USD.

9. Christie’s Diamond Pendant - giá 4,8 triệu USD.

10. Marie Antoinette Necklace - giá 3,7 triệu USD