Năm 2017 sắp kết thúc, những lời tiên tri năm 2018 tiếp tục vẽ lên một viễn cảnh bất ổn và khó lường của nhiều quốc gia lớn trên thế giới.

Image result for nostradamusNostradamus (1503 - 1566) là nhà tiên tri huyền thoại người Pháp với nhiều tiên đoán được cho là đã trờ thành sự thật trong suốt nhiều thế kỷ. Nhà tiên tri Nostradamus không có tiên đoán cụ thể về năm 2018, nhưng các nhà phân tích nhiều cho rằng một số dự đoán của ông sẽ ứng với thế giới vào năm tới. Ảnh: The CEO Magazine.