Một số con số trong văn hóa Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, đem lại may mắn, hạnh phúc và ngược lại đại diện cho bất hạnh.

Nguoi Trung Quoc ton sung con so nao nhat?