NASA và Bộ Quốc Phòng Mỹ vừa cảnh báo về những ẩn họa mà hàng trăm triệu mảnh rác thải vũ trụ có thể gây ra cho du lịch không gian trong tương lai.

Rac thai vu tru se de doa nganh  du lich khong gian