Với khả năng mai phục tài tình cùng việc lựa chọn thời điểm tấn công thích hợp, sư tử cái đã dễ dàng bắt được linh dương đầu bò.

Quan sát thấy đàn linh dương đầu bò đang kiếm ăn, sư tử cái đã quyết định mai phục. Chờ đợi thời cơ chín muồi, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” đã lao ra tấn công và dễ dàng bắt được con mồi. Nhờ đó, sư tử đã có bữa ăn no nê.

Sư tử cái bên xác linh dương đầu bò.
Sư tử cái bên xác linh dương đầu bò.

- Video mai phục tài tình, sư tử dễ dàng tóm gọn linh dương đầu bò. Nguồn: Maasai mara Sightings.