Chỉ vì thiếu qua sát và chạy sai hướng nên con linh dương Impala ở đoạn video dưới đây đã bị báo hoa mai tóm gọn và ăn thịt.

Quan sát thấy linh dương Impala đang kiếm ăn trên đồng cỏ, báo hoa mai đã quyết định mai phục. Khi phát hiện thấy kẻ săn mồi, linh dương hoảng loạn và chạy sai hướng nên nó dễ dàng bị con báo tóm gọn.


Báo hoa mai dễ dàng tóm gọn linh dương Impala.
Báo hoa mai dễ dàng tóm gọn linh dương Impala.

Với sức mạnh và sự dũng mãnh của mình, báo hoa mai đã dễ dàng kết liễu linh dương Impala.


- Video linh dương Impala mất mạng vì… chạy sai hướng. Maasai mara Sightings.