Phát hiện thấy hang rắn hổ hành, nam thanh niên ở miền Tây đã quyết định đào hang và tóm được 1 con rắn cùng 3 quả trứng.

Quan sát thấy hang rắn hổ hành, nam thanh niên ở miền Tây đã đào hang và bắt được 1 con rắn cùng 3 quả trứng. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể không được hé lộ.


Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.


- Video đào hang bắt rắn hổ hành ở miền Tây. Nguồn: Đỗ Thanh Trọng.