Do chủ quan cộng với việc bị đau chân nên lợn rừng đã bị báo hoa mai bắt được một cách dễ dàng.

Khi vừa chui ra khỏi hang, lợn rừng không chú ý quan sát xung quanh nên nó chẳng phát hiện ra việc mình đang bị báo hoa mai phục kích. Đến lúc bị truy đuổi, lợn rừng không thể chạy thoát vì chân nó đang bị đau.

Báo hoa mai dễ dàng bắt được lợn rừng.
Báo hoa mai dễ dàng bắt được lợn rừng.

- Video chủ quan, lợn rừng bị báo hoa mai hạ sát. Nguồn: Maasai mara Sightings.