Sau khi mai phục, 2 con sư tử đực đã cùng nhau tấn công bầy trâu rừng. Nhờ đó, chúng đã bắt được 1 con trâu cái.

Phát hiện thấy bầy trâu rừng, 2 con sư tử đã cùng nhau mai phục trước khi tấn công. Với sự dũng mãnh cùng kỹ năng săn mồi thành thục, chúng đã dễ dàng bắt được 1 con trâu cái và cùng nhau ăn thịt con mồi.

2 con sư tử đực cùng nhau giết trâu rừng.
2 con sư tử đực cùng nhau giết trâu rừng.

- Video sư tử đực hợp sức hạ sát trâu rừng. Nguồn: Maasai mara Sightings.