Trong đoạn video này, một cần thủ ở Bắc Bộ đã câu được con cá trê có trọng lượng gần 8 kg tại ao nhà.

Khi đi câu cá ở ao nhà tại Bắc Bộ (không hé lộ địa điểm cụ thể), cần thủ ở đoạn video này và một người đàn ông khác đã bắt được con cá trê có trọng lượng 8,5 kg (tính cả vợt).


Con cá trê mà cần thủ câu được.
Con cá trê mà cần thủ câu được.


- Video câu được cá trê gần 8 kg trong ao nhà ở Bắc Bộ. Nguồn: CÂU CÁ TV.