Với quân số đông cùng khả năng mai phục tài tình, bầy sư tử đã dễ dàng tóm gọn ngựa vằn để cùng nhau ăn thịt.

Nhờ quân số đông, khả năng mai phục tài tình cùng sự phối hợp vô cùng ăn ý, bầy sư tử đã dễ dàng tóm gọn 1 chú ngựa vằn chưa trưởng thành. Sau đó, chúng cùng nhau ăn thịt con mồi mà mình vừa bắt được.


Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.


- Video bầy sư tử trổ tài mai phục, tóm gọn ngựa vằn. Nguồn: Entertainment & Safari.