Theo thống kê của Wikipedia, đỉnh Everest (Trung Quốc và Nepal) là ngọn núi cao nhất thế giới. Chiều cao của nó lên tới 8.848m.

1. Đỉnh Everest (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.848m.
1. Đỉnh Everest (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.848m.


2. Núi K2 (Trung Quốc và Pakistan). Chiều cao: 8.611m.
2. Núi K2 (Trung Quốc và Pakistan). Chiều cao: 8.611m.


3. Núi Kangchenjunga (Nepal và Ấn Độ). Chiều cao: 8.586m.
3. Núi Kangchenjunga (Nepal và Ấn Độ). Chiều cao: 8.586m.

4. Núi Lhotse (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.516m.
4. Núi Lhotse (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.516m.

5. Núi Makalu (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.485m.
5. Núi Makalu (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.485m.

6. Núi Cho Oyu (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.201m.
6. Núi Cho Oyu (Trung Quốc và Nepal). Chiều cao: 8.201m.

7. Núi Dhaulagiri I (Nepal). Chiều cao: 8.167m.
7. Núi Dhaulagiri I (Nepal). Chiều cao: 8.167m.

8. Núi Manaslu (Nepal). Chiều cao: 8.163m.
8. Núi Manaslu (Nepal). Chiều cao: 8.163m.

9. Núi Nanga Parbat (Pakistan). Chiều cao: 8.126m.
9. Núi Nanga Parbat (Pakistan). Chiều cao: 8.126m.

10. Núi Annapurna I (Nepal). Chiều cao: 8.091m.
10. Núi Annapurna I (Nepal). Chiều cao: 8.091m.