Hầu hết các chai lọ và sản phẩm nhựa trên thị trường đều được đánh số phân loại, giúp việc tái chế chúng được dễ dàng hơn.

Nhựa là các hợp chất hữu cơ cao phân tử có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí tự nhiên. Nhựa được dùng để sản xuất nhiều loại vật dụng hàng ngày như chai lọ, áo mưa, ống dẫn, túi nilon… cho đến những sản phẩm công nghiệp, gắn với đời sống hiện đại của con người.

Nhựa cấu tạo từ các đơn phân tử (ethylene, propylene, styrene và vinyl chloride…) liên kết với nhau tạo thành chuỗi dài polyme (polyethylene, polypropylene, polystyrene và polyvinyl chloride...)

Hiệp hội Công nghiệp Nhựa (Plastics Industry Association) đã phát triển Hệ thống Mã số Nhận dạng Nhựa (RIC) vào năm 1988 để tiện phân loại rác thải nhựa, giúp công tác tái chế được dễ dàng hơn. Dưới đáy của các hộp, chai nhựa có các con số từ 1 đến 7 nằm gọn trong dấu hiệu “recycle” (tái chế), đó chính là mã phân loại nhựa.

Các ký hiệu này phản ánh 7 loại sản phẩm nhựa khác nhau đang lưu hành trên thị trường.

Tên, cấu trúc, và các ứng dụng phổ biến của các mã nhựa khác nhau
Tên, cấu trúc, và các ứng dụng phổ biến của các mã nhựa khác nhau