Tạp chí Economist vừa công bố danh sách 11 thành phố an toàn nhất thế giới năm 2017. Bảng xếp hạng này dựa trên các chỉ số về an ninh cá nhân, kỹ thuật số, y tế và cơ sở hạ tầng dựa trên thang điểm 100.

1. Tokyo (Nhật Bản). Tổng số điểm: 89,8.
1. Tokyo (Nhật Bản). Tổng số điểm: 89,8.


2. Singapore (Singapore). Tổng số điểm: 89,64.
2. Singapore (Singapore). Tổng số điểm: 89,64.


3. Osaka (Nhật Bản). Tổng số điểm: 88,87.
3. Osaka (Nhật Bản). Tổng số điểm: 88,87.

4. Toronto (Canada). Tổng số điểm: 87,36.
4. Toronto (Canada). Tổng số điểm: 87,36.

5. Melbourne (Australia). Tổng số điểm: 87,3.
5. Melbourne (Australia). Tổng số điểm: 87,3.

6. Amsterdam (Hà Lan). Tổng số điểm: 87,26.
6. Amsterdam (Hà Lan). Tổng số điểm: 87,26.

7. Sydney (Australia). Tổng số điểm: 86,74.
7. Sydney (Australia). Tổng số điểm: 86,74.

8. Stockholm (Thụy Điển). Tổng số điểm: 86,72.
8. Stockholm (Thụy Điển). Tổng số điểm: 86,72.

9. Hồng Kông (Trung Quốc). Tổng số điểm: 86,22.
9. Hồng Kông (Trung Quốc). Tổng số điểm: 86,22.

10. Zurich (Thụy Sĩ). Tổng số điểm: 85,2.
10. Zurich (Thụy Sĩ). Tổng số điểm: 85,2.

11. Frankfurt (Đức). Tổng số điểm: 84,86.
11. Frankfurt (Đức). Tổng số điểm: 84,86.