Theo thống kê của EPIY, Phần Lan là quốc gia sạch nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chỉ số thành tích môi trường (EPI) của đất nước này là 90,68/100.

Chỉ số EPI là viết tắt của từ Environmental Performance Index (chỉ số thành tích môi trường). Nó được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường của một nước.

EPI có mức thang từ 100 (bảo vệ môi trường tốt nhất) đến 0 (ít bảo vệ môi trường nhất) với 25 tiêu chí khác nhau như ngư trường, khí thải carbon, rừng, chất lượng nước, cây cối, động vật…

1. Phần Lan. Chỉ số EPI: 90,68.
1. Phần Lan. Chỉ số EPI: 90,68.


2. Iceland. Chỉ số EPI: 90,51.
2. Iceland. Chỉ số EPI: 90,51.


3. Thụy Điển. Chỉ số EPI: 90,43.
3. Thụy Điển. Chỉ số EPI: 90,43.

4. Đan mạch. Chỉ số EPI: 89,21.
4. Đan mạch. Chỉ số EPI: 89,21.

5. Slovenia. Chỉ số EPI: 88,98
5. Slovenia. Chỉ số EPI: 88,98.

6. Tây Ban Nha. Chỉ số EPI: 88,91.
6. Tây Ban Nha. Chỉ số EPI: 88,91.

7. Bồ Đào Nha. Chỉ số EPI: 86,63.
7. Bồ Đào Nha. Chỉ số EPI: 86,63.

8. Estonia. Chỉ số EPI: 88,59.
8. Estonia. Chỉ số EPI: 88,59.

9. Malta. Chỉ số EPI: 88,48.
9. Malta. Chỉ số EPI: 88,48.

10. Pháp. Chỉ số EPI: 88,20.
10. Pháp. Chỉ số EPI: 88,20.