Tờ SIW vừa thống kê ra 10 trường đại học có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là trường đại học Al Quaraouiyine ở Maroc, được thành lập năm 859.

1. Đại học Al Quaraouiyine, Morocco - năm thành lập: 859.

2. Đại học Al Azhar, Ai Cập - năm thành lập: 970.

3. Đại học Bologna, Italia - năm thành lập: 1088.

4. Đại học Oxford, Anh - năm thành lập: 1096.

5. Đại học Paris, Pháp - năm thành lập: 1160.

6. Đại học Cambridge, Anh - năm thành lập: 1209.

7. Đại học Salamanca, Tây Ban Nha - năm thành lập: 1218.

8. Đại học Padova, Italia - năm thành lập: 1222.

9. Đại học Naples Federico II, Italia - năm thành lập: 1224.

10. Đại học Siena, Italia - năm thành lập: 1240.