Trang GCBC vừa công bố danh sách 10 xe SUV và crossover bán chạy nhất tại Mỹ tháng 7/2017. Ở vị trí đầu bảng là Toyota RAV4 với doanh số 41.804 chiếc.

1. Toyota RAV4 (doanh số: 41.804 chiếc).
1. Toyota RAV4 (doanh số: 41.804 chiếc).


3. Honda CR-V (doanh số: 31.761 chiếc).
3. Honda CR-V (doanh số: 31.761 chiếc).

4. Ford Escape (doanh số: 27.716 chiếc).
4. Ford Escape (doanh số: 27.716 chiếc).

5. Chevrolet Equinox (doanh số: 23.524 chiếc).
5. Chevrolet Equinox (doanh số: 23.524 chiếc).

6. Ford Explorer (doanh số: 21.529 chiếc).
6. Ford Explorer (doanh số: 21.529 chiếc).

7. Jeep Grand Cherokee (doanh số: 19.024 chiếc).
7. Jeep Grand Cherokee (doanh số: 19.024 chiếc).

8. Toyota Highlander (doanh số: 19.017 chiếc).
8. Toyota Highlander (doanh số: 19.017 chiếc).

9. Jeep Wrangler (doanh số: 18.698 chiếc).
9. Jeep Wrangler (doanh số: 18.698 chiếc).

10. Subaru Outback (doanh số: 17.581 chiếc).
10. Subaru Outback (doanh số: 17.581 chiếc).