Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe sedan sở hữu nội thất rộng rãi nhất thế giới. Trong đó có những cái tên như Dodge Charger, Lincoln Continental, Cadillac CT6, Buick LaCrosse, Toyota Avalon…

1. Dodge Charger 2017.
1. Dodge Charger 2017.


2. Lincoln Continental 2017.
2. Lincoln Continental 2017.


3. Cadillac CT6 2017.
3. Cadillac CT6 2017.

4. Buick LaCrosse 2017.
4. Buick LaCrosse 2017.

5. Toyota Avalon 2017.
5. Toyota Avalon 2017.

6. Nissan Maxima 2017.
6. Nissan Maxima 2017.

7. Kia Cadenza 2017.
7. Kia Cadenza 2017.

8. Ford Fusion 2017.
8. Ford Fusion 2017.

9. Chevrolet Impala 2017.
9. Chevrolet Impala 2017.

10. Chrysler 300 2017.
10. Chrysler 300 2017.