Ngày 30/6, Facebook thông báo đã ra phiên bản cập nhật, nhằm hạn chế các đường link kém chất lượng xuất hiện trên dòng thông tin của người dùng.

Với nỗ lực loại bỏ "tin rác" và tin tức giả mạo, phiên bản cập nhật được xây dựng dựa theo kết quả nghiên cứu trên Facebook, trong đó cho thấy một nhóm nhỏ người sử dụng thường xuyên chia sẻ một lượng lớn các bài viết đăng tải ở chế độ công khai mỗi ngày, chủ yếu "gây nhiễu" trên danh sách cập nhật thông tin của người dùng.

(Nguồn: Getty Images).

Các đường link nhóm đối tượng trên chia sẻ thường có xu hướng chứa đựng các nội dung "độc hại", các bài viết mang tính giật gân và những thông tin sai sự thật.

Cũng theo Facebook, phiên bản cập nhật của hãng sẽ chỉ áp dụng đối với các đường link như đường dẫn các bài viết, các đoạn băng hình, cập nhật vị trí hoặc các dòng trạng thái cá nhân.