Trang AB vừa đưa ranh sách sách 10 siêu xe thể thao đắt nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là chiếc Lamborghini Aventador SV Coupe 2017 với giá 522.880 USD (tương đương 11,896 tỷ đồng).

1. Lamborghini Aventador SV Coupe 2017 (giá: 522.880 USD - tương đương 11,896 tỷ đồng).
1. Lamborghini Aventador SV Coupe 2017 (giá: 522.880 USD - tương đương 11,896 tỷ đồng).

2. McLaren 675LT Coupe 2016 (giá: 349.500 USD - tương đương 7,951 tỷ đồng).
2. McLaren 675LT Coupe 2016 (giá: 349.500 USD - tương đương 7,951 tỷ đồng).

3. Aston Martin Vanquish 2017 (giá: 320.695 USD - tương đương 7,296 tỷ đồng).
3. Aston Martin Vanquish 2017 (giá: 320.695 USD - tương đương 7,296 tỷ đồng).

4. McLaren 650S Coupe 2016 (giá: 284.500 USD - tương đương 6,472 tỷ đồng).
4. McLaren 650S Coupe 2016 (giá: 284.500 USD - tương đương 6,472 tỷ đồng).

5. Lamborghini Huracan 2016 (giá: 262.350 USD - tương đương 5,968 tỷ đồng).
5. Lamborghini Huracan 2016 (giá: 262.350 USD - tương đương 5,968 tỷ đồng).

6. Ferrari 488 GTB 2016 (giá: 254.400 USD - tương đương 5,788 tỷ đồng).
6. Ferrari 488 GTB 2016 (giá: 254.400 USD - tương đương 5,788 tỷ đồng).

7. Mercedes-Benz S65 AMG 2017 (giá: 236.250 USD - tương đương 5,375 tỷ đồng).
7. Mercedes-Benz S65 AMG 2017 (giá: 236.250 USD - tương đương 5,375 tỷ đồng).

8. Aston Martin DB9 2016 (giá: 211.995 USD - tương đương 4,823 tỷ đồng).
8. Aston Martin DB9 2016 (giá: 211.995 USD - tương đương 4,823 tỷ đồng).

9. Audi R8 5.2 V10 Plus 2017 (giá: 189.900 USD - tương đương 4,320 tỷ đồng).
9. Audi R8 5.2 V10 Plus 2017 (giá: 189.900 USD - tương đương 4,320 tỷ đồng).

10. Porsche 911 Turbo S 2017 (giá: 188.100 USD - tương đương 4,279 tỷ đồng).
10. Porsche 911 Turbo S 2017 (giá: 188.100 USD - tương đương 4,279 tỷ đồng).