Với giá bán lên tới 184.000 USD, Honda RC213V-S chính là chiếc môtô đắt nhất trên thị trường thế giới năm 2017.

1. Honda RC213V-S.
1. Honda RC213V-S.


3. Suter MMX500.
3. Suter MMX500.

4. Arch Motorcycles KRGT-1.
4. Arch Motorcycles KRGT-1.

5. Energica Ego 45.
5. Energica Ego 45.

6. Hesketh Valiant SC.
6. Hesketh Valiant SC.

7. Kawasaki Ninja H2R.
7. Kawasaki Ninja H2R.

8. Bimota BB3.
8. Bimota BB3.

9. Lightning LS-218.
9. Lightning LS-218.

10. MV Agusta F4 RC.
10. MV Agusta F4 RC.