Theo bầu chọn của trang Visor Down, Morbidelli V8, Norton Nemesis, Victory Vision, Gilera CX125, Buell RR 1000 Battletwin… là những chiếc môtô có thiết kế ấn tượng nhất thế giới.

1. Morbidelli V8.
1. Morbidelli V8.


2. Norton Nemesis.
2. Norton Nemesis.


3. Victory Vision.
3. Victory Vision.

4. Gilera CX125.
4. Gilera CX125.

5. Buell RR 1000 Battletwin.
5. Buell RR 1000 Battletwin.

6. Ducati Paso.
6. Ducati Paso.

7. Suzuki Hayabusa.
7. Suzuki Hayabusa.

8. BMW K1.
8. BMW K1.

9. Bimota Mantra.
9. Bimota Mantra.

10. Aprilia Starck Moto 6.5.
10. Aprilia Starck Moto 6.5.