Trang SS vừa liệt kê ra Top 10 chuột máy tính đắt nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là The Gold Bullion Wireless Mouse với giá 36.835 USD (tương đương 835,42 triệu đồng).

1. The Gold Bullion Wireless Mouse.

2. MJ Luxury VIP.

3. Black Diamond Logitech.

4. MJ Blue Sapphire.

5. USB Mouse Covered with White Gold.

6. Logitech Air 3D Laser with Gold Case.

7. Gold Metal Sun.

8. Gigabyte Bling-Bling GM-M7800S Wireless.

9. MJ Python Leather.

10. Crocodile Skin Gold Mouse Ferrari.

- Clip 10 chuột máy tính đắt nhất thế giới.