Tài khoản iCloud rất quan trọng với người dùng thiết bị iOS. Vậy nên việc bảo mật iCloud trở nên vô cùng quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt để tránh người khác thay đổi tài khoản iCloud trên thiết bị. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn thực hiện thao tác này.

iCloud là dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Apple để sao lưu, đồng bộ hình ảnh, video, danh bạ,... giữa các thiết bị như iPhone, iPad, Macbook hoặc máy tính Windows. Ngoài ra, iCloud còn giúp định vị iPhone, iPad, khóa thiết bị khi bị mất cắp, xóa dữ liệu trên thiết bị từ xa.


Do đó, việc bảo mật iCloud trở nên vô cùng quan trọng và dĩ nhiên bạn vẫn có thể tùy chỉnh cài đặt để tránh người khác thay đổi tài khoản iCloud trên thiết bị.


Bài viêt sau đây sẽ hướng dẫn ngăn người khác thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad, iPod.

Bước 1: Truy cập Cài đặt và chọn Cài đặt chung.

1

Bước 2: Chọn Giới hạn và Bật tính năng này lên. Lúc này, thiết bị sẽ yêu cầu bạn đặt mật mã gồm 4 chữ số.

2

Bước 3: Kéo xuống phía dưới và truy cập Tài khoản ở mục Cho phép thay đổi. Bên trong giao diện Tài khoản chọn Không cho phép thay đổi.

3

Bước 4: Và dĩ nhiên quay trở lại Cài đặt, toàn bộ tài khoản từ Facebook, Flickr đến Appstore hay iCloud đều được làm mờ và không cho phép thay đổi, trừ khi bạn thay đổi Cài đặt giới hạn thành Cho phép thay đổi Tài khoản.

4