Theo PGS-TS Tạ Cao Minh - Đại học Bách khoa Hà Nội - việc ứng dụng IoT vào sản xuất mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, đây là thời điểm bắt buộc phải dấn thân, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.


Việc ứng dụng IoT vào sản xuất mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều cốt lõi là các doanh nghiệp phải ý thức được đây là thời điểm bắt buộc phải dấn thân, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.

Nếu chúng ta không có suy nghĩ hết sức nghiêm túc thì chỉ sau một thời gian ngắn, chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi một cách hoàn toàn tự nhiên bởi có sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài, của các đơn vị cùng ngành.