Khi có một thông báo từ thiết bị rất quan trọng mà người dùng đã lỡ tay xóa mất đi. Bạn muốn xem lại thông báo đó mà không biết phải làm như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn.

Bạn vô tính xóa, vuốt bỏ thông báo trên smartphone trước khi có cơ hội đọc nó. Vậy muốn biết thông báo đó chứa thông tin gì phải làm như thế nào? Những thông báo đó đã biến mất mãi mãi hay vẫn còn ở đâu đó? Nếu bạn sử dụng thiết bị Android, thực sự dễ dàng để xem lại toàn bộ lịch sử thông báo, hơn nữa, đây là tính năng tuyệt vời mà không cần truy cập root.

Tính năng này không hiển thị chi tiết thông báo như ban đầu nhưng nó sẽ cho bạn biết ứng dụng đó đến từ đâu và bạn có thể thử tìm kiếm một số thông tin trên ứng dụng đó.

Sau đây là hướng dẫn xem lại lịch sử thông báo trên Android chi tiết.

Bước 1: Nhấn giữ bất cứ vị trí nào trên màn hình chính. Một menu mới sẽ hiện ra với ba tùy chọn: Wallpapers, Widgets và Settings. Nhấp chọn Widgets.

Hướng dẫn xem lại lịch sử thông báo điện thoại trên Android.

Bước 2: Di chuyển tới Settings Shortcut với tiêu đề là Settings Shortcut 1 x 1. Nhấn giữ biểu tượng một lúc và kéo nó vào màn hình chính, sau đó nhấp chọn nó.

Bước 3: Điện thoại của bạn sẽ hiển thị danh sách các phím tắt đính kèm với tiện ích mới. Cuộn xuống và chọn Notification Log.

Hướng dẫn xem lại lịch sử thông báo điện thoại trên Android

Bước 4: Để xem lịch sử thông báo, bạn chỉ cần nhấp vào tiện ích vừa được tạo. Bạn sẽ thấy mọi thông báo mà bạn nhận được cùng với thời gian xuất hiện.