Không ít người dùng thường gặp phải tình trạng thiết bị iOS của mình bị ẩn iCloud và không biết làm sao để cải thiện tình hình. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn khắc phục tình trạng iPhone, iPad, iPod bị ẩn iCloud.

iCloud giúp người dùng sao lưu dữ liệu, liên kết thẻ tín dụng và quan trọng hơn iCloud như linh hồn của các thiết bị iOS, do vậy việc bảo mật iCloud trở nên vô cùng quan trọng.


Thế nhưng, đến một lúc nào đó, thiết bị iOS bị ẩn iCloud và không thể thay đổi thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?


Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn khắc phục tình trạng iPhone, iPad, iPod bị ẩn iCloud.

Bước 1: Để thiết lập khá đơn giản, đầu tiên bạn cần truy cập Cài đặt và chọn Cài đặt chung.

1

Bước 2: Chọn Giới hạn và nhập mật khẩu truy cập phần tùy chỉnh giới hạn.

2

Bước 3: Kéo xuống phía dưới và truy cập Tài khoản ở mục Cho phép thay đổi. Bên trong giao diện Tài khoản chọn Cho phép thay đổi.

3

Bước 4: Khi quay trở lại Cài đặt, toàn bộ tài khoản từ Facebook, Flickr đến Appstore hay iCloud đều được hiển thị và cho phép bạn thay đổi.