Trong khi đa phần ứng dụng phải trả phí trên iPhone đều chỉ có giá một vài USD, vẫn tồn tại những ứng dụng trên iPhone có giá đắt giật mình.

10 ung dung cho iPhone gia dat giat minh