Đông Nam Bộ là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện, lợi thế nổi trội để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, điện tử - tin học, dầu khí, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng, triển khai KH&CN.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc (trái).
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc (trái).

Đông Nam Bộ là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện, lợi thế nổi trội để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, điện tử - tin học, dầu khí, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng, triển khai KH&CN.

Đây cũng là nơi tập trung một số lượng lớn các trường đại học, viện nghiên cứu, là môi trường chúng ta có thể đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, và chỉ như thế thì vùng này cũng như Việt Nam mới trở thành nơi sáng tạo từ nghiên cứu, triển khai và đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Bộ KH&CN đã có một số quyết sách cũng như sự đầu tư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ.

Việc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 3 (Quatest 3) ở TPHCM được đầu tư lớn về trang thiết bị là một minh chứng cụ thể về sự đồng hành của Bộ KH&CN đối với sự phát triển của vùng.