Nguồn kinh phí hỗ trợ của Dự án FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) đã giúp Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (KEYLAB PRT) nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng mới vì sự phát triển bền vững.

Một số sản phẩm của tiểu dự án.

Theo bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc KEYLAB PRT, dự án thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2019 với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể trong sản xuất dung môi sinh học (DMSH) và vật liệu nano trong sản xuất pin nhiên liệu sử dụng ethanol trực tiếp, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế, vì sự phát triển bền vững. Đây là Tiểu dự án thuộc Hợp phần 2a – Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN (FIRST), do Ngân hàng Thế giới tài trợ và Bộ KH&CN là cơ quan quản lý.

Sau 2 năm triển khai, đến nay KEYLAB PRT đã ươm tạo thành công công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể trong sản xuất DMSH, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế, sản xuất và thương mại hóa thử nghiệm thành công một số sản phẩm mẫu DMSH và thiết lập được các hợp đồng liên kết triển khai công nghệ ở quy mô công nghiệp. Đồng thời, KEYLAB PRT đã phát triển thành công công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu nano trong sản xuất pin nhiên liệu DEFC, thiết kế và làm chủ các công nghệ mở rộng khác liên quan đến xúc tác dị thể và quá trình lọc dầu sinh học, tạo ra những dòng sản phẩm mở rộng của Tiểu dự án và đã được thương mại hóa thành công.

Với nguồn kinh phí từ Dự án FIRST, KEYLAB PRT đã đầu tư mua sắm trang thiết bị để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế, phục vụ nghiên cứu, triển khai công nghệ và sản xuất sản phẩm của Tiểu dự án; đồng thời nâng cấp, duy tu trang thiết bị sẵn có của KEYLAB PRT để không những đáp ứng nhu cầu triển khai sản xuất thử nghiệm trong quá trình thực hiện Tiểu dự án mà còn đáp ứng nhu cầu mở rộng sản phẩm của Tiểu dự án trong lĩnh vực vật liệu mới.

Đến nay, KEYLAB PRT đã đảm bảo được kinh phí cho hoạt động của đơn vị từ các nguồn thu, thông qua việc trực tiếp sản xuất một số sản phẩm thương mại như vật liệu xúc tác dị thể, DMSH, phụ gia đa năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải; liên kết với doanh nghiệp triển khai công nghệ, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm của Tiểu dự án và sản phẩm mở rộng của Tiểu dự án; thực hiện dịch vụ nghiên cứu khoa học, khai thác quyền sở hữu trí tuệ về vật liệu nano trong pin nhiên liệu DEFC. Dự kiến KEYLAB PRT sẽ đảm bảo 100% kinh phí hoạt động, không phải phụ thuộc vào đầu tư của Nhà nước từ năm 2022.

Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập là một trong những chính sách thí điểm khi Ngân hàng Thế giới và Bộ KH&CN triển khai Dự án FIRST với mục đích tạo “đòn bẩy”, “cú hích” cho các tổ chức KH&CN nâng cao năng lực nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm, tạo nguồn thu cho đơn vị. Thành công của Tiểu dự án do KEYLAB PRT thực hiện nói riêng và các tiểu dự án khác thuộc Hợp phần 2a nói chung đã phần nào khẳng định hướng đi đúng đắn, hiệu quả trong việc thí điểm các cơ chế, chính sách này.