Hiện hành lang pháp lý đã cơ bản hoàn chỉnh cho hoạt động khởi nghiệp, nhưng hoạt động của các cá nhân, tổ chức này còn chưa có sự gắn kết trên quy mô rộng khắp để tạo ra tác động và ảnh hưởng lớn - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh cho biết.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: Châu Long

Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay (Techfest 2016), Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đã chứng tỏ được tiềm năng phát triển rất lớn. Chúng ta có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng startup trong khu vực; mạng lưới các nhà đầu tư đang tăng lên về mặt số lượng, các trường đại học, các tổ chức ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp với chất lượng ngày một nâng cao.

Hiện hành lang pháp lý đã cơ bản hoàn chỉnh cho hoạt động khởi nghiệp, nhưng hoạt động của các cá nhân, tổ chức này còn chưa có sự gắn kết trên quy mô rộng khắp để tạo ra tác động và ảnh hưởng lớn. Trong giai đoạn tới, Bộ KH&CN sẽ thể hiện rõ quyết tâm phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước để không chỉ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đó với nhau, mà còn giúp họ tiếp cận để học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, đặc biệt thông qua các sự kiện dành cho khởi nghiệp như techfest - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Được biết, sự kiện Techfest 2016 do Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietcombank tài trợ.