Hai anh em nhà mèo đang sống yên ổn ở ngôi sao Ngón Chân Cái. Bỗng, quân đội tinh vân Mắt Mèo kéo đến xâm lược. Bố mẹ bèn đưa hai anh em lên tàu vũ trụ chạy thoát. Sau khi đi qua lỗ đen vũ trụ, hai anh em đã rơi xuống một nơi nào đó