Phần lớn chúng ta đều lo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể bị sử dụng như một loại vũ khí mới. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học nhận thấy chúng thực sự có thể xâm nhập vào suy nghĩ của con người.