Một nghiên cứu mới cho rằng: nhận diện chữ viết cũng có thể là một khả năng bẩm sinh của não bộ.