SpaceX, công ty vũ trụ tư nhân do Elon Musk sáng lập và điều hành, đang trong quá trình chuẩn bị để thực hiện sứ mệnh không người đầu tiên lên sao Hoả bằng tên lửa Starship vào năm 2024.